บริษัทในเครือ

ข่าวประกาศอื่น ๆ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้วันนี้

ประเภท ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ/ปี 6.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ/ปี 5.50

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากวันนี้

ประเภท ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ/ปี 1.50
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ร้อยละ/ปี 2.00

สาระน่ารู้

ข่าวล่าสุด

© PENTOR GROUP SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED, 2020 ALL RIGHTS RESERVED